Introduksjon til Ayn Rands filosofi

Foredragsholdere:

  • Martin Johansen
  • Petter Sandstad

Arrangert av:

Foreningen for Studium av Objektivisme
Ayn Rand Society - BI Nydalen

Om foredraget:

Filosofi er i dag nesten synonym med tåkeprat. Men, det få er klar over er at kunnskap om dette temaet skiller suksess fra fiasko, både i det personlige livet og i forretningslivet. Man kan trygt leve i uvitenhet når det gjelder fagfelt som biologi, sosiologi og informatikk, men filosofi er et felt man ikke kan unngå å ta stilling til.

I dette foredraget vil Martin Johansen, styremedlem i FSO, koordinator i ARS og doktorgradsstudent ved UiO, vise hvordan og hvorfor kunnskap om filosofi er viktig for alle, også i forretningsøyemed. Foredraget vil introdusere Ayn Rands filosofi, objektivismen, som grunnstenen i et suksessrikt liv, med konkrete eksempler ifra forretningslivet.

Foredraget er gratis og forutsetter ingen forkunnskaper om filosofi eller økonomi. Medlemskap i ARS er ikke en forutsettning for deltagelse. Det blir enkel servering. Oppmelding til foredraget er ikke nødvendig.