Medlemskap

Styret kan innvilge midlertidig medlemskap og støttemedlemskap med virkning inntil generalforsamlingen har innvilget eller avslått fullt medlemskap.

Søke medlemskap:

Kontakt oss for mer informasjon. Medlemskontingenten er 300 kr per år.

Medlemsfordeler:

  • Gratis abonnement til tidsskriftet AERA
  • Invitasjon til våre foredrag, medlemsmøter og kurs
  • Rabattert pris på OOC
  • Full tilgang til FSOs arkiv

Stemmerett og valgbarhet:

Alle medlemmer som er innvilget fullt medlemsskap for det driftsår som går forut for generalforsamlingen, og som har betalt kontigent, har fulle stemmerett.