Forsiden

Ayn Rand
Essensen i min filosofi er oppfatningen av mennesket som et heroisk vesen, med dets egen lykke som den moralske meningen med dets liv, med produktiv virksomhet som dets edleste handling, og fornuften som dets eneste absolutt.

Om oss

FSO er et samlingssted for personer som ønsker å foreta et nærmere studium av Objektivismen. Foreningen, som ble startet i 1972, har sete i Oslo, og ble opprinnelig dannet som en studentforening ved Universitetet i Oslo. Foreningen er dog åpen for alle med en seriøs interesse for Objektivismen.

Kommende arrangementer

Ingen arrangement funnet!

Hva er Objektivismen?

Objektivismen er et sekulært livssyn som vektlegger fornuft, individualisme og respekt for produktiv virksomhet. Den er et integrert filosofisk system som identifiserer de prinsippene et menneske må tenke og handle i samsvar med for å kunne leve et godt liv.

Les mer »

Hvem er Ayn Rand?

Ayn Rand skrev ikke bare skjønnlitteratur av særdeles høy litterær kvalitet, hun var også en nyskapende filosof. Som en rekke andre store forfattere dramatiserte hun filosofiske problemstillinger i sine skjønnlitterære verker, men hun var ikke tilfreds med de svarene som tidligere filosofer hadde gitt på de viktige filosofiske spørsmål, og derfor utarbeidet hun sine egne svar.

Les mer »