Ofte stilte spørsmål

Alle svar er ved FSOs daværende formann Vegard Martinsen, og de er kun uttrykk for hans standpunkter. Han vil dog hevde at alle svar er i samsvar med Objektivsmen.