Etikk og profitt – hvilke moralske prinsipper bør næringslivet følge?

Foredragsholder:

  • Vegard Martinsen

Arrangert av:

Foreningen for Studium av Objektivisme
Ayn Rand Society - BI Nydalen

Om foredraget:

Er etikk for bedrifter mulig? Er etikk nødvendig hvis målet er å skape profitt? Hvilke prinsipper bør bedrifter i så fall følge? Hvilke prinsipper bør de som har forbindeler med bedriften – ansatte, eiere, investorer, stakeholders, politikere – følge? Hvordan bør bedrifter stille seg til CSR?

Dette er noen av spørsmålene Vegard Martinsen vil ta opp i et foredrag om bedriftsetikk onsdag 29. september.

Vegard Martinsen er seniorrådgiver ved Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Han har skrevet flere bøker om filosofiske og politiske emner, og han er aktiv i politikk og samfunnsliv.

Foredraget er gratis, og medlemskap i ARS er ikke en forutsettning for deltagelse. Det blir enkel servering. Oppmelding til foredraget er ikke nødvendig.