Påvirkning av feilaktig filosofi på matematikk og informatikk

At filosofi påvirker spesialvitenskapene er godt kjent innen Objektivismen (men ganske lite kjent utenfor). Rand tok for seg det grunnleggende og de store linjene i sine verker, men gikk inn på få detaljer fra spesialvitenskapene. Peikoff og Harriman gikk i detalj inn på fysikk som kulminerte i verker som The Logical Leap og The DIM Hypothesis. Salsman har tatt for seg økonomi. Peikoff, Harriman og Van Damme har tatt for seg undervisning. Peikoff har tatt for seg grammatikk. Tara Smith har tatt for seg jus. Epstein har tatt for seg klimavitenskap.

Matematikk og informatikk (datamaskin-vitenskap) har fått lite oppmerksomhet av intellektuelle Objektivister. Matematikk er et fagfelt som berører mange intellektuelt fra barneskolen av og gjennom hele livet. Informatikk som vitenskap er blitt mer allment kjent først de siste årene, men er fremdeles lite kjent. Matematikk og Informatikk har mye overlapp, og var lenge ansett som den samme vitenskapen.

Mange som er interessert i vitenskap tiltrekkes matematikk og informatikk. Dette er dermed en betydelig kilde til kunnskap om filosofi. Selv om filosofi nesten aldri nevnes når man lærer matematikk og informatikk, så er det en dominerende kraft som ligger under alt man lærer. Altså lærer man filosofi indirekte når man lærer matematikk og informatikk.

Seriøs, akademisk matematikk og informatikk er i dag fullstendig dominert av Kantiansk filosofi (en genial men feilaktig filosofi). Matematikere og informatikere er så fullstendig dominert av denne filosofiske retningen at de fleste ikke en gang har hørt om at det finnes et alternativ, og de fleste kjenner ikke en gang til ideen om at disse fagfeltene kan være påvirket av filosofi.

Det finnes matematikere og informatikere som delvis baserer seg på en mer Aristotelisk filosofi, men disse er ansett som annenrangs og mindre seriøse. De fleste av disse jobber i industrien.

I dette foredraget vil Martin F. Johansen utdype påvirkningen av feilaktig filosofi på matematikk og informatikk. Han vil argumentere for at flere resultater innen disse fagfeltene er følgefeil fra feilaktig filosofi; de baserer seg på fantasi og følelser. Å fremme disse resultatene fremmer skeptisisme og subjektivisme. Flere eksempler vil bli dekket fra tenkere som var sterkt påvirket av Kantiansk filosofi, bl.a. Gödel, Cantor, Frege, Russell, Riemann og Turing.

Arrangementet på Facebook »

Arrangementet er ferdig.

Dato

15 okt 2019
Expired!

Tid

18:30 - 21:00

Sted

P-Hotels Oslo
Grensen 19, 0159 Oslo
Kategori
Les mer

Foredragsholder

  • Martin F. Johansen

    Martin F. Johansen har doktorgrad i informatikk fra Universitetet i Oslo (UiO). Han har vært interessert i informatikk, vitenskap, vitenskapshistorie og Objektivisme i over 20 år. Han jobber som forsker og programvareutvikler i eget selskap. Han holdt foredraget «Charles Babbage and Induction in Computer Science» på Ayn Rand Institutes objektivist-konferanse OCON i 2013, som er tilgjengelig på ARIs estore.

Translate »