Talks by Andrew Bernstein, 2006

16. mars gjester professor Andrew Bernstein FSO og holder foredrag om sin nye bok The Capitalist Manifesto: The Historic, Economic and Philosophic Case for Laissez-Faire.

Foredraget er åpent for alle interesserte og holdes i Auditorium 5, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern, fra kl 1615.

Andrew Bernstein snakker også for: