Norges største og eldste møtested for ekte liberalister og Ayn Rand-interesserte   www.objektivisme.no


«Essensen i min filosofi er oppfatningen av mennesket som et heroisk vesen, med dets egen lykke som den moralske meningen med dets liv, med produktiv virksomhet som dets edleste handling, og fornuften som dets eneste absolutt» -- Ayn Rand
Forsiden

Oslo Objectivist Conference og andre større arrangementer.

Hva er Objektivismen?

Hvem er Ayn Rand?

Spørsmål og svar

E-postlister

Aktiviteter

Vedtekter

Kontakt oss

Lenker

FSOs bibliotek

Tidsskriftet AERA

Personvern

Foreningen for Studium av Objektivismen (FSO)

FSO er et samlingssted for personer som ønsker å foreta et nærmere studium av Objektivismen. Foreningen, som ble startet i 1972, har sete i Oslo, og ble opprinnelig dannet som en studentforening ved Universitetet i Oslo. Foreningen er dog åpen for alle med en seriøs interesse for Objektivismen.

- FSO arrangerer medlemsmøter, foredrag, kurs og konferanser. Medlemmer får full adgang til foreningens arrangementer, samt til FSOs bibliotek.
- FSO utgir tidsskriftet AERA, som inneholder artikler og nyhetsstoff.
- FSO er registrert som en campus-club som samarbeider med The Ayn Rand Institute i Los Angeles.
- Medlemskontingenten er minimum kr 200 per år. Kontakt oss for mer informasjon.
- FSOs styre (2019-2021) består av Per Arne Karlsen, Martin Johansen, Hong Phuc Ho Chung og Eva B. Aamodt.

Hva er Objektivismen?

Objektivismen er et sekulært livssyn som vektlegger fornuft, individualisme og respekt for produktiv virksomhet. Den er et integrert filosofisk system som identifiserer de prinsippene et menneske må tenke og handle i samsvar med for å kunne leve et godt liv.

Hvem er Ayn Rand?

Ayn Rand skrev ikke bare skjønnlitteratur av særdeles høy litterær kvalitet, hun var også en nyskapende filosof. Som en rekke andre store forfattere dramatiserte hun filosofiske problemstillinger i sine skjønnlitterære verker, men hun var ikke tilfreds med de svarene som tidligere filosofer hadde gitt på de viktige filosofiske spørsmål, og derfor utarbeidet hun sine egne svar.

Oslo Objectivist Conference 2018

7. og 8. april, Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Oslo

FSO arrangerer konferanse med foreleserne Richard M. Salsman, Andrew Bernstein, Carl Svanberg og Petter Sandstad.

Artikler og nyhetskommentarer:

Ingen grunn til å være redd for Ayn Rand

Norunn Ottersen Seips korstog mot Ayn Rand

Paul Ryan, Ayn Rand and U.S. Foreign Policy

Ayn Rand, Monbiot og Klassekampen

Vepsens ufine angrep på Ayn Rand

Libertarianismen: et Objektivistisk perspektiv

Altruism: The Moral Root of the Financial Crisis

“Gifts from Heaven”: The Meaning of the American Victory over Japan, 1945

Nietzsche og Rand: en sammenligning

Andre >>

Ayn Rand: De som beveger verden

 
Forsiden | Hva er Objektivismen? | Hvem er Ayn Rand?
Spørsmål og svar | E-postlister | Aktiviteter | Vedtekter | Kontakt oss
Lenker | Tidsskriftet AERA
 
©1997-2018 Foreningen for Studium av Objektivismen